Báo cáo Thực tập tại phân viện quy hoạch đô thị nông thôn miền Nam - Bộ Xây dựng

Phân viện Quy hoạch Đô thị – Nông thôn Miền Nam là đơn vị sự nghiệp khoa học có thu có chức năng nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch môi trường và kiến trúc cảnh quan các Vùng kinh tế trọng điểm, các khu đô thị, các khu công nghiệp, các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các Tỉnh, Thành phố khu vực Nam Trung Bộ, Nam bộ và Thành phố Hồ Chí Minh. Phân viện Quy hoạch Đô thị - Nông thôn Miền Nam với đội ngũ 8 tiến sỹ và thạc sỹ, 65 kiến trúc sư và kỹ sư, 5 chuyên viên và nhân viên hỗ trợ, SIUP đã thực hiện rất nhiều các dịch vụ tư vấn và nghiên cứu liên quan đến quy hoạch xây dựng. Trong đó có rất nhiều đồ án quy hoạch chung các đô thị lớn, các đồ án ở địa bàn vùng Tây Nguyên, Nam Trung bộ, Đông Nam bộ và Nam bộ. Với lực lượng cán bộ khoa học có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực: kiến trúc, quy hoạch, kết cấu, kỹ thuật hạ tầng công trình, kinh tế và quản lý dự án đầu tư xây dựng, với nhiều bộ môn kiến trúc và kỹ thuật khác nhau; đội ngũ KTS và Kỹ sư của Phân viện Quy hoạch đô thị Nông thôn Miền Nam đã tạo nên một không gian khoa học kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, tại Phân viện Quy hoạch Đô thị – Nông thôn Miền Nam có một hệ thống thông tin chuyên ngành được cập nhật liên tục và lưu trữ đều đặn qua thời gian khá dài (kể cả những dữ liệu tiếp quản) từ trước ngày giải phóng. Đây chính là những cơ sở dữ liệu Kinh tế - Kỹ thuật quan trọng, có độ tin cậy cao dùng làm luận cứ để xác định tính khả thi của các dự án quy hoạch. Do vậy, chất lượng các sản phẩm của chúng tôi phản ánh sự tích hợp khá đầy đủ bề dày kinh nghiệm, độ sâu về kiến thức chuyên môn và chiều rộng sáng tạo ở mỗi một công trình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC