Báo cáo Thực tập tại tập đoàn Phú Thái

Ở nước ta từ khi chuyển dịch từ cơ cấu quan liêu bao cấp sang cơ chế thị trường, nền kinh tế chung của cả nước đã có một bước tiến rõ rệt. Đây là một quá trình phát triển đem lại nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên nền kinh tế thị trường cũng đã bắt buộc các doanh nghiệp cố gắng đổi mới cách nhìn và hướng kinh doanh để có thể đứng vững và phát triển trên thị trường. Trong thời gian gần đây kinh doanh theo triết lý Marketing tuy còn khá mới mẻ ở nước ta song đã chiếm một vị trí quan trọng đặc biệt trong các chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp cho dù đó là các doanh nghiệp sản xuất hay kinh doanh thương mại, dịch vụ. Tuy thời gian thực tập chưa được nhiều ở tập đoàn Phú Thái nhưng em đã có điều kiện tìm hiểu về các chiến lược kinh doanh của tập đoàn đặc biệt là các chiến lược Marketing. Để viết được bài báo cáo tổng hợp này em đã được sự giúp đỡ tận tình của ban quản trị tập đoàn và các thầy giáo hướng dẫn. Bài viết gồm có 6 chương Chương I: Quá trình ra đời và phát triển của tập đoàn Chương II: Kế hoạch, chiến lược chỉ tiêu chất lượng mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp Chương III. Vấn đề phát triển và quản lý nguồn nhân lực Chương IV: Cơ cấu tổ chức quản lý của doanh nghiệp về vấn đề quản lý chất lượng Chương V: Hoạt động Marketing và các chính sách căn bản Chương VI: Tình hình quản lý các yếu tố vật chất kinh doanh và các hoạt động khác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC