Báo cáo Thực tập tại tổng công ty dệt may Hà Nội

Tổng công ty dệt may Hà Nội là một doanh nghiệp Nhà nước, một thành viên trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Tổng công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp nhà nước, các quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động được chủ tịch Tập đoàn Dệt May Việt Nam phê chuẩn. Tiền thân của Tổng công ty Dệt May Hà Nội là Nhà máy sợi Hà nội, được khởi công xây dựng từ tháng 2/1979. + Đến ngày 21/11/1984 Nhà máy sợi chính thức được hoàn thành. + Sau một thời gian phát triển, tháng 6/1995 nhà máy đổi tên thành xí nghiệp thành công Hà nội,. + Năm 1999 chuyển đổi tên thành công ty Dệt May Hà nội. +Tháng 3/2007 Công ty Dệt May Hà nội đổi tên thành Tổng công ty Dệt May Hà nội. Hiện nay, Tổng công ty Dệt May Hà nội gồm các đơn vị thành viên sau: - Nhà máy dệt Demin. - Nhà máy may 1. - Nhà máy may 2. - Công ty may thời trang. - Công ty Cổ phần Dệt Hà Đông Hanosimex. - Công ty Cổ phần Dệt Hoàng Thị Loan. - Công ty Cổ phần Thương mại Hải phòng Hanosimex. - Công ty Cổ phần Yên Mỹ. - Công ty Cổ phần may Đông mỹ. - Công ty Cổ phần Thương mại Hải phòng. - Công ty Cổ phần Thương mại Coffee Indochina. - Siêu thị Vinatex Hà đông Với mục tiêu coi chất lượng là ưu tiên hàng đầu, cùng với thiết bị - công nghệ tiên tiến, đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, lực lượng công nhân lành nghề, sản phẩm của Tổng công ty luôn đạt chất lượng cao, đạt được nhiều bằng khen và huy chương tại các hội chợ triển lãm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC