Báo cáo Thực tập tại Trạm biến áp 110 kV Giai Phạm

Trạm biến áp 110 KV Giai Phạm ( E28.5 ) được xây dựng tại thôn Giai Phạm xã Giai Phạm, huyện Mỹ Hào - Hưng Yên trên diện tích 1940 m2 . Cấp điện cho huyện Văn Lâm , Mỹ hào,Yên Mỹ thuộc tỉnh Hưng Yên. Trạm được chính thức đưa vào vận hành và khai thác ngày 15/9/2002. Thiết bị trạm chủ yếu là của hãng ALSTOM,SIMEMS cung cấp đồng bộ các thiết bị đóng cắt , rơ le bảo vệ . Máy biến áp chính do nhà máy chế tạo thiết bị điện Đông Anh sản xuất. */ Trạm được lắp đặt hiện tại có 2 MBA là: T1 110/35/ 22 - 40.000 KVA và MBA T2 110/35/22 - 63.000 KVA đang chuẩn bị đưa vào vận hành khi khu công nghiệp thép đưa vào sản xuất. */ Nguồn cấp điện gồm 2 nguồn: + Đường dây 110 KV 173 từ trạm 220 KV Phố Nối ( E 28.1) + Đường dây 110 KV 174 từ trạm 220 KV Phố Nối (E 28.1) */ Phụ tải của trạm E28.5 có 2 cấp điện áp 35 KV và 22 KV gồm: + ĐDK - 371 Đi Phố Nối - Phú Thuỵ A + ĐDK - 372 Chưa đưa vào vận hành do chờ khu công nghiệp sản xuất thép. + ĐDK - 373 Đi Phố Nối - Phú Thuỵ B + ĐDK - 375 Dự phòng chờ phụ tải thép Hoà Phát vào sản xuất + ĐDK - 471,473 đi khu công nghiệp phố nối + ĐDK - 475,477 đi khu công nghiệp EVIS */ Tự dùng của trạm E28.5 có 2 nguồn gồm : + TD 31 Được cấp từ ĐZ 371 qua MBA 100 - 35/ 0,4 KV + TD 41 được cấp từ C 41 qua MBA 100 - 22 / 0,4 KV

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC