Báo cáo Thực tập tại trung tâm tư vấn thiết kế công nghệ cấp thoát nước trực thuộc công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam VIWASE số 5 Đường Thành

Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam (tên viết tắt là VIWASE) là công ty tư vấn hàng đầu tại Việt Nam hoạt động theo Luật Doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp thoát nước , vệ sinh môi trường và hạ tầng kỹ thuật. Công ty VIWASE được thành lập năm 1969 với tên gọi Viện Thiết kế Công trình Kỹ thuật Thành phố. Năm 1995, Công ty được đổi tên là Công ty Tư vấn Cấp thoát nước và môi trường Việt Nam (VIWASE) và đến năm 2002, đổi lại tên thành Công ty Nước và môi trường Việt Nam. Cuối năm 2006, Công ty chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Nước và Môi trường Việt Nam. Công ty có trụ sở chính đặt tại số 5, Đường Thành, Hà Nội , văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và chi nhánh tại thành phố Đà Nẵng. Là Công ty Cổ phần , VIWASE có thể triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh một cách chủ động và linh hoạt hơn cũng như khai thác , phát huy triệt để các nguồn lực để thực hiện các dịch vụ chuyên nghành nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường trong nước và quốc tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC