Báo cáo Thực tập tại xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm mì ăn liền Colusa - Miliket

Xí nghiệp Colusa – Miliket được thành lập theo quyết định số 15/QĐ-HĐQT ngày 06-02-2004 của Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam về việc “Hợp nhất Xí nghiệp chế biến lương thực thực phẩm Colusa và Xí nghiệp lương thực thực phẩm Miliket đơn vị trực thuộc Công ty Lương thực TP Hồ Chí Minh”. Quy trình chính của Xí nghiệp là chuyên sản xuất các loại mì ăn liền với hai thương hiệu sản phẩm là Colusa và Miliket. Văn phòng và phân xưởng sản xuất của Xí nghiệp Colusa và Miliket đặt tại số 1230 Kha Vạn Cân, phường Linh Trung, quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC