Báo cáo thực tập Tìm hiểu phần đo lường điều khiển của nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2

Đây là quá trình khép kín và chỉ bổ xung thêm nước vào quá trình này để bù tổn thất nước và hơi nước: lượng nước bổ xung trước hết phụ thuộc vào lượng nhiệt năng cung cấp cho các hộ tiêu thụ nhiệt ở bên ngoài và lượng nước ngưng do các hộ tiêu thụ nhiệt trả lại nhà máy điện, vào lượng nước xả của lò hơi, vào tổn thất rò rỉ hơi nước. Đối với nhà máy điện ngưng hơi, lượng nước bổ sung vào lò thường vào khoảng 5-7 l/s hay 22-25 m3/h, 100 MW. Nước cấp bổ sung được xử lý bằng phương pháp cơ giới hoá học để khử các tạp chất vô cơ và hữu cơ, sau đó được hâm nóng và đưa vào quá trình. ỹ Sau khi qua tuabin (biến nhiệt năng thành cơ năng) hơi nước đi vào bình ngưng, tại đây hơi nước ngưng lại thành nước và tạo ra chân không trong bình ngưng. Nước ngưng được bơm nước ngưng bơm trở lại quá trình và khép kín quá trình nước cấp, hơi nước và nước ngưng. Tại đây người ta có các thiết bị đo : - Đo tốc độ. - Đo độ di trục. ỹ Sau khi qua tuabin (biến nhiệt năng thành cơ năng) hơi nước đi vào bình ngưng, tại đây hơi nước ngưng lại thành nước và tạo ra chân không trong bình ngưng. Nước ngưng được bơm trở lại quá trình và khép kín quá trình cấp nước, hơi nước và nước ngưng. Tại bình ngưng có thiết bị đo như: - Đo mức. - Đo độ chân không. - Tại bơm ngưng phải đo độ rung của bơm để kiểm tra quá trình làm việc cơ khí. ỹ Nước cấp đã khử khí (tức nước ngưng và nước bổ sung) được tập trung ở bể chứa (đặt dưới bình khử khí) và được bơm tiếp qua bộ tiết kiệm để vào lò hơi. Và qua gia nhiệt đi vào bao hơi. Tại thiết bị này người ta phải đo: - Áp suất. - Đo mức. ỹ Bao hơi của lò hơi: Có 4 van để điều chỉnh qua 4 đường ống để sinh hơi. Áp suất làm việc 189,4 kg/cm2 Nhiệt độ làm việc 360 0 C Đường kính bên trong 1830mm Độ dầy 182mm. Độ dài 14100mm. Tại bao hơi người ta dặt các senor (Tranmistor) để đo: - Nhiệt độ. - Đo mức. - Đo áp suất. - Đo lưu lượng. Tất cả các đại lượng đo được đều được qui chuẩn về 4 20 mA và được chuyền về trung tâm xử lý.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC