Báo cáo Thực tập tổng hợp tại Công ty cổ phần 504

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại thì ngành xây dựng cơ bản đóng một vai trò cực kỳ quan trọng, nó chính là một trong những yếu tố nền tảng để cho đất nước có thể thay đổi về cơ sở hạ tầng, giao thông công cộng, các công trình kiến trúc đồ sộ, là một trong những thước đo quan trọng phản ánh sự đổi mới trong tư duy cũng như tốc độ tăng trưởng nhanh của Việt Nam trong những năm gần đây. Tuy nhiên, trong điều kiện nền kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng nói chung và tỷ lệ lạm phát tăng cao, tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Việt Nam nói riêng thì việc duy trì sự tồn tại và kinh doanh có hiệu quả đối với các doanh nghiệp xây dựng vừa và nhỏ lại càng khó khăn hơn. Nó đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải có sự điều chỉnh hợp lý, tiết kiệm chi phí và có những chính sách thích hợp trong giai đoạn khó khăn để doanh nghiệp có thể trụ vững trước những biến đổi khôn lường từ những nguy cơ từ cả trong lẫn ngoài nước. Đứng trước tình hình đó, tại Bình Định, Công ty cổ phần 504 là một trong những doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xây dựng đã thành công trong việc khắc phục những khó khăn gặp phải từ nền kinh tế, vẫn giữ vững vị thế là một trong những doanh nghiệp dẫn đầu về xây dựng tại địa phương. Có được thành quả này là nhờ sự chỉ đạo đúng đắn, nhạy bén, sâu sát và mang tính khoa học cao của Ban lãnh đạo Công ty, tinh thần tập thể và làm việc có trách nhiệm của đội ngũ nhân viên, sự phối hợp chặt chẽ, ăn ý giữa các bộ phận phòng ban.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC