Báo cáo Thực tập tổng hợp tại công ty cổ phần lắp máy và thí nghiệm cơ điện Hà Nội

Cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Việt Nam đang dần khẳng định mình với việc đa dạng hoá nhiều thành phần kinh tế. Sự cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường tạo ra cho doanh nghiệp nhiều khó khăn và thách thức để tồn tại và phát triển. Đặc biệt khi Việt Nam chuẩn bị tham gia vào AFTA và đang đàm phán để tham gia vào tổ chức thương mại thế giới (WTO) thì thách thức đối với các doanh nghiệp lại càng lớn. Một doanh nghiệp muốn tồn tại trong cơ chế thị trường thì cần phải quan tâm đến các biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ,hạ giá thành sản xuất, giữ chữ tín với khách hàng. Và ngành xây dựng cơ bản không tránh khỏi những thách thức đó. Cùng với sự phát triển nhanh chóng của ngành xây dựng cơ bản nhưng bên cạnh đó vẫn còn tồn tại những tiêu cực đặc biệt là vấn đề thất thoát trong xây dựng cơ bản “rút ruột công trình” đang là một vấn đề “nan giải ”như hiện nay. Bằng sự nỗ lực không mệt mỏi, tinh thần sáng tạo, Công ty cổ phần lắp máy và thí nghiệm Cơ Điện không ngừng nâng cao chất lượng công trình,giá thành hợp lý và được khách hàng tin tưởng từ đó khẳng định uy tín của công ty trên thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng hiệu quả hoạt động để chiếm lĩnh thị trường. Trong nền kinh tế thị trường muốn tồn tại và phát triển thì phải dựa vào chính bản thân mình. Đó là điều mà Công ty Lắp máy và thí nghiệm cơ điện luôn tâm niệm và phấn đấu thực hiện. Qua thời gian thực tập kết hợp với việc tìm hiểu thực tế tại công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện, được sự giúp đỡ tận tình của các cô trong phòng kế toán đã quan tâm giúp đỡ em trong quá trình tìm hiểu về hoạt động sản xuất của công ty và cách thức tổ chức công tác kế toán. Đồng thời giúp em có thêm nhiều kiến thức và có cái nhìn đầu tiên về chuyên ngành học của mình. Qua đó em đã tập hợp báo cáo thực tập tổng hợp gồm 3 phần: Phần 1: Quá trình hình thành, phát triển và cơ cấu cuả công ty lắp máy và thí nghiệm cơ điện Hà Nội Phần 2: Thực trạng sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Phần 3: Nhận xét và kết luận

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC