Báo cáo thực tập tổng hợp tại ngân hàng thương mại cổ phần Nam Á chi nhánh Quy Nhơn

Ngân hàng TMCP Nam Á chính thức hoạt động từ ngày 21/10/1992 theo quyết định số 0026/NHCP, là một trong những Ngân hàng TMCP đầu tiên được thành lập sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng được ban hành vào năm 1990, trong bối cảnh nước ta đang tiến hành đổi mới kinh tế. Qua 15 năm hoạt động, cơ sở vật chất và mạng lưới họat động của Ngân hàng ngày càng mở rộng, đời sống cán bộ nhân viên ngày càng được cải thiện, uy tín Ngân hàng ngày càng đựợc nâng cao . Từ những ngày đầu hoạt động, Ngân hàng Nam Á chỉ có ba chi nhánh với số vốn điều lệ là 5 tỷ đồng và gần 50 cán bộ nhân viên. Đến nay , những chặng đường phấn đấu đầy khó khăn và thách thức , Ngân hàng Nam Á đã không ngừng lớn mạnh, có mạng lưới gần 50 địa điểm giao dịch trên cả nước .Tính đến ngày 31/12/2009, vốn điều lệ đã đạt 1.253 tỷ đồng, tăng gấp 251 lần so với thời điểm thành lập. Số lượng cán bộ nhân viên tăng gấp 17 lần so với năm 1992 phần lớn là cán bộ trẻ, nhiệt tình được đào tạo chính quy trong và ngoài nước, có năng lực chuyên môn cao . Những năm gần đây, Ngân hàng Nam Á được biết là một trong những Ngân hàng TMCP phát triển ổn định, bền vững, có chất lượng tín dụng thuộc lọai tốt và được Ngân hàng Nhà nước đánh giá xếp loại A trong nhiều năm liền .Ngân hàng Nam Á là một trong số ít Ngân hàng tại Việt Nam được Ngân hàng thế giới chọn để thực hiện Dự án Tài chính nông thôn II từ năm 2002 Ngân hàng Nam Á đã xây dựng cho mình một hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp cả nước, gồm 49 điểm giao dịch gồm 1 hội sở, 12 chi nhánh, 26 phòng giao dịch tại các vùng kinh tế trọng điểm, 01 công ty quản lý nợ và khai thác tài sản trực thuộc Ngân hàng Nam Á.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC