Báo cáo thực tập tốt nghiệp tai Trại chăn nuôi Bắc Đẩu

Nước ta vốn là một nước nông nghiệp lạc hậu , lại phải chịu hậu quả của hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ xâm lựơc làm cho nền kinh tế nước ta bị trì trệ. Để đưa nền kinh tế nước ta phát triển đi lên cùng với xu thế phát triển của nền kinh tế toàn cầu của thế giới và khu vực .Đảng và chính phủ ta ngoài việc đầu tư và phát triển nền nông nghiệp mà con chú trọng đầu tư vốn kỹ thuật , từng bược công nghiệp hoá , hiện đại hoà nền nông nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực ngành chăn nuôi nhằm phát huy thế mạnh của đất nước là tạo ra nhiều sản phẩm của nông nghiệp có chất lượng cao đáp ứng với nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuát khẩu đòi hỏi chúng ta phải có lực lượng thú y giỏi và có trình đọ tay nghề cao , có lương tâm nghề nghiệp để nhưng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế xây dựng. Với phương châm học đi đối với hành lý thuyết gắn với thực tế”. Sau thời gian học tập tai truờng , học sinh sinh viên đều phải có điều kiện áp dụng kiến thức thực tế vào sản xuất và củng cố lại kiến thức đã được học tại trường .Từ đó nâng cao tay nghề , nâng cao kinh nghiệm cchẩ đoán , điều trị bệnh gia súc tại cơ sở trong công tacs chăn nuôi , phòng dịch bệnh cho đàn gia súc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật áp dụng vào thực tiễn sản xuất.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC