Báo cáo Thực tập tốt nhiệp kể toán tiền lương công ty xấy dựng huế

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I: Đặc điểm chung của Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền3 1.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền3 2. Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty4 3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền:4 4. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ kế toán tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền6 4.1 Tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền6 4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và luân chuyển chứng từ tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền8 Phần II: Thực trạng về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền11 1. Phương pháp kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền11 1.1 Thủ tục, chứng từ hạch toán11 1.2 Tài khoản sử dụng12 1.3 Các nghiệp vụ chủ yếu14 1.4 Hệ thống Tài khoản kế toán Công ty sử dụng17 1.5 Tổ chức Hệ thống sổ kế toán tại Công ty18 1.6 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán tại Công ty20 1.7 Phương pháp tính tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền21 1.7.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương21 1.7.1.1 Một số quy tắc hạch toán tiền lương21 1.7.1.2 Một số quy tắc hạch toán các khoản trích theo lương23 1.7.1.2. 1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH23 1.7.1.2.2 Bảng thanh toán BHXH23 1.7.2 Cách tính tiền lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền25 1.7.3 Cách tính và trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ26 1.7.3.1 Cách tính26 1.7.3.2 Cách trích lập Quỹ BHXH, Quỹ BHYT, KPCĐ27 1.7.3.2.1 Quỹ BHXH27 1.7.3.2.2 Quỹ BHYT:28 1.7.3.2.3 Kinh phí công đoàn:28 2. Thực tế công tác kế toán tiền lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền28 2.1 Các chứng từ có liên quan đến việc tính lương28 2.2. Các nghiệp vụ hạch toán tiền lương ở Công ty34 3. Thực tế kế toán các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH TM&PT Thiều Hiền37 3.1 Phương pháp trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ tại Công ty:37 3.2. Các nghiệp vụ trích nộp BHXH, BHYT, KPCĐ:39 4. Chế độ thanh toán BHXH trả thay lương tại Công ty:47 4.1. Chứng từ47 4.1.1 Phiếu nghỉ hưởng BHXH47 4.1.2 Bảng thanh toán BHXH:49 4.2. Các nghiệp vụ hạch toán BHXH trả thay lương51 Phần III: Nhận xét và kết luận60 1. Nhận xét60 1.1 Nhận xét chung về công tác tổ chức quản lý kinh doanh của Công ty60 1.2 So sánh phương pháp kế toán của đơn vị với phương pháp kế toán theo chế độ hiện hành .60 1.2.1 Ưu điểm:60 1.2.2 Nhược điểm:61 2. Kết luận62

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

HỖ TRỢ TÌM VÀ TẢI TÀI LIỆU

 • Từ ngày 01/05/2022

  Luanvan365 sẽ có thêm dịch vụ hỗ trợ các bạn tìm kiếm các tài liệu, luận văn ở nhiều website khác nhau
  Bạn có thể liên hệ với Admin để được hỗ trợ nhé
 • THÔNG TIN LIÊN HỆ


  Phone: 0909.773687 (Zalo, Text) Facebook : Facebook chat hỗ trợ

 • XEM THÊM THÔNG TIN

  Xem thêm bài viết
LIÊN HỆ NGAY

TIN KHUYẾN MÃI

 • Thư viện tài liệu Phong Phú

  Hỗ trợ download nhiều Website

 • Nạp thẻ & Download nhanh

  Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

 • Nhận nhiều khuyến mãi

  Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY