Báo cáo Thực tập xi măng Hoàng Thạch và tìm hiểu về hệ thống cân băng định lượng (Đosimat)

Đối với một sinh viên đại học kĩ thuật thì việc xác định ngành nghề và lĩnh vực theo học là vô cùng quan trọng. Để giúp sinh viên có dược hiểu biết một cách chính xác và rõ rang nhất về ngành nghề mà mình đã đang và sẽ học nhà trường đã đưa vào chương trình giảng dạy bộ môn “Nhập môn kĩ thuật điện”. Trong suốt quá trình học tập, nhờ sự giảng dạy và hướng dẫn nhiệt tình của các thày cô em đã được hiểu biết thêm rất nhiều về ngành nghề mình học và ứng dụng của nó trong cuộc sống. Đáp ứng yêu cầu của môn học ngày bộ môn đã tổ chức cho chúng em đi tham quan tim hiêu về nhà máy Nhiệt điện Phả Lại. Sau đợt tham quan thực tế và tim hiểu thông tin trên mạng em đã hoàn thành báo cáo kết quả thu được trong bản báo cáo dưới đây. Do thời gian thực hiện có hạn và kiến thức còn hạn chế nên bản báo cáo không tránh khỏi những thiếu xót. Em rất mong nhận được sự đóng góp của các thầy cô để em có thể hoàn thành tốt hơn trong những đề tài tiếp theo. Em xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC