Báo cáo thường niên 2016 Công ty cổ phần xi măng Yên Bình (VCX)

Quá trình hình thành và phát triển: Công ty Cổ phần Xi măng Yên Bình được thành lập ngày 20/06/2003 gồm 4 cổ đông sáng lập: Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - VINACONEX (chiếm 55% vốn điều lệ), Tổng công ty Xây dựng và Phát triển Hạ tầng - LICOGI (chiếm 15% vốn điều lệ), Tổng công ty Cơ khí Xây dựng (chiếm 15% vốn điều lệ), Nhà máy Xi măng Yên Bái (chiếm 15% vốn điều lệ). Nhà máy Xi măng Yên Bình với công suất 910.000 tấn xi măng/năm được CTCP Xi măng Yên Bình đầu tư xây dựng tại km 10, quốc lộ 70, thị trấn Yên Bình, Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái Ngày 01/10/2008 nhà máy chính thức đi vào hoạt động, chuyển sang sản xuất kinh doanh. Trong giai đoạn vừa sản xuất vừa hoàn thiện dây chuyền công nghệ công ty gặp phải rất nhiều khó khăn. Chi phí đầu vào biến động lớn trong khi giá bán xi măng vẫn không thay đổi tương ứng. Mặt khác, do nhà máy được xây dựng trên địa bàn miền núi nên việc vận chuyển sẽ có chi phí lớn hơn nhiều so với miền xuôi.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC