Báo cáo Thuyết trình ăn chay để cứu thế giới

I. TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG TRÁI ĐẤT & VIỆT NAM I. TÌNH HÌNH MÔI TRƯỜNG TRÁI ĐẤT & VIỆT NAM I.2. Tình hình môi trường Việt Nam I.2. Tình hình môi trường Việt Nam I.2.1. Thực trạng I.2.1. Thực trạng Nước biển dâng 1m  mất 12,2% diện tích đất Nước biển dâng 1m  mất 12,2% diện tích đất Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai Miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai 45% diện tích ĐBSCL nhiễm mặn cục bộ (2030), thiệt hại ước tính do lũ lụt, ngập úng là 17 tỉ USD

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC