Báo cáo Tiềm năng sinh khối mía đường tỉnh Thái Bình

a) Chọn địa điểm: Xây dựng nhà máy sản xuất Sugar tại huyện Hưng Hà – Thái Bình.  Latitude : 20.5347  Longitude: 106.3664 b) Nguyên tắc chọn: Với sản lượng sinh khối Sugar Cane Crop cho nên việc chọn và xây dựng nhà máy sản xuât đảm bảo các y êu cầu sau:  Gần vùng nguyên liệu .  Lên kế hoạch cho nhà máy trước và sau khi hoạt động và đề ra các giải pháp sẵn để dự phòng

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC