Báo cáo tìm hiểu Tổng quan Dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Qua việc xem xét quá trình quản lý, giám sát quá trình thực hiện hợp đồng EPC của tổng thầu SEC tại công trường nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và tham khảo một số quy định của Nhà nước, xin đúc rút ra một số nội dung về công tác quản lý và giám sát chất lượng công trình nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau: 1. TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung Chủ đầu tư công trình là Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) với đại diện là Ban quản lý Dự án nhiệt điện Vĩnh Tân (EVN TPMB Vinh Tan). Tư vấn cho chủ đầu tư là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2). Các giai đoạn thực hiện dự án có sự tham gia thực hiện của nhiều nhà thầu Việt Nam và nước ngoài: Báo cáo lập dự án đầu tư do Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 (PECC2) lập.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC