Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm DI & ADR quốc gia giai đoạn 2009 – 2010

Hình thành và phát triển  Ngày 24/03/2009, Bộ trưởng Bộ Y tế kí quyết định số 991/ QĐ-BYT thành lập Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia)  Ngày 9/6/2009, trường Đại học Dược Hà Nội khai trương Trung tâm DI & ADR Quốc gia, trung tâm chính thức đi vào hoạt động.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC