Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2008 và kế hoạch năm 2009 của ngành công thương

Tình hình kinh tế thế giới trong năm 2008 có nhiều biến động phức tạp. Những tháng đầu năm giá dầu thô và nhiều loại vật tư, lương thực trên thị trường thế giới đột biến tăng cao; sự suy yếu của thị trường tài chính, đồng đô la Mỹ mất giá, kinh tế của Mỹ giảm đã ảnh hưởng lan rộng đến các nền kinh tế khác. Trong những tháng gần đây, cuộc khủng hoảng tài chính thế giới ngày càng lan rộng, diễn biến phức tạp, chưa có dấu hiệu ổn định. Mức độ trầm trọng của khủng hoảng tài chính toàn cầu và chiều hướng suy thoái của kinh tế thế giới đã tác động nhiều mặt đến các nước, đặc biệt về xuất khẩu, đầu tư , du lịch. Điều đó gây xáo trộn lớn trong đời sống kinh tế - xã hội các nước, nhất là các nước đang và kém phát triển phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu nguyên, nhiên vật liệu. Trong nước nền kinh tế gặp nhiều khó khăn thách thức. Ảnh hưởng lạm phát còn kéo dài, tác động xấu đối với các doanh nghiệp, người lao động. Tình hình rét đậm rét hại kéo dài ở các tỉnh phía Bắc, ngập lụt gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm giảm sức mua của nông dân. Khủng hoảng tài chính thế giới tác động tiêu cực vào kinh tế Việt Nam nhất là trong những tháng cuối năm 2008, thể hiện rõ nét nhất là suy giảm tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp, suy giảm tốc độ tăng trưởng xuất khẩu từ tháng 9/2008. Trước tình hình đó, Chính phủ đã có sự chỉ đạo kiên quyết và kịp thời, các Bộ, ngành và địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc 8 nhóm giải pháp, lạm phát đã được kiềm chế, kinh tế vĩ mô cơ bản được giữ ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, giữ được tăng trưởng kinh tế ở mức phù hợp. Và để chủ động đối phó với các vấn đề có thể nảy sinh trong năm 2009, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Nhìn lại sau một năm nỗ lực vượt qua mọi thách thức, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự thực hiện nghiêm túc của các Bộ, ngành, địa phương và nhân dân cả nước, nền kinh tế nước ta vẫn duy trì được sự ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2008 ước tăng 6,23%, trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 6,33%, riêng công nghiệp tăng 8,14%, giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tăng 14,6% so với thực hiện năm 2007, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá cả nước ước đạt xấp xỉ 63 tỷ USD, tăng trên 29,5% so với năm 2007, nhập siêu giảm ước đạt 17 tỷ USD với tỷ lệ nhập siêu/xuất khẩu là 27%, giảm so với năm 2007 (năm 2007 là 29,1%).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC