Báo cáo tổng kết dự án xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đa dạng sinh học ở Việt Nam

Mặc dù Việt Nam là nơi cư trú của khoảng 10% các loài sinh vật trên thế giới, là nơi có tính đa dạng sinh học rất cao, trong đó rừng, nơi cung cấp phần lớn các sinh cảnh của hệ sinh thái lục địa, vốn từng một thời che phủ khoảng 43% (năm 1943) và giảm nhanh xuống xuống còn khoảng 27,7% (năm 1990) do chặt phá rừng bất hợp pháp và chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vì tăng dân số và đói nghèo. Từ các nỗ lực khôi phục rừng trong các năm gần đây, độ che phủ rừng được khôi phục xấp xỉ 39,1% vào cuối năm 2009, tuy nhiên, hơn nửa diện tích này là rừng trồng, tính đa dạng sinh học không cao, diện tích rừng nguyên sinh còn rất ít, và có thể nói rằng đang tiếp tục bị suy thoái. Thêm vào đó, cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng trong những năm gần đây là sự gia tăng dân số và tiêu dùng dẫn đến sử dụng quá mức nguồn tài nguyên thiên nhiên. Sự phát triển nhanh chóng và việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã và đang làm thay đổi cảnh quan quốc gia, làm xuống cấp các cảnh quan tự nhiên, làm cô lập các hệ sinh thái và làm mất đi sinh cảnh sống của các loài động thực vật hoang dã. Một vấn đề đáng lo ngại nữa là theo dự báo thì các ảnh hưởng mạnh mẽ do biến đổi khí hậu cũng sẽ dẫn đến các tổn thất lớn về đa dạng sinh học.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC