Báo cáo Tổng quan về kiểm kê khoa học tín ngưỡng thờ cúng Hùng vương ở Phú Thọ

I. Thời gian thực hiện công tác kiểm kê khoa học + Giai đoạn 1 - từ 25 tháng 8 đến 30 tháng 9 năm 2010 + Giai đoạn 2 và 3 - từ 5 tháng 10 năm 2010 đến 30 tháng 2 năm 2011 II. Mục đích của đợt kiểm kê khoa học - Khảo sát và đánh giá thực trạng của tín ngưỡng thờ Hùng Vương tại các địa vực cư trú của cộng đồng người Việt trong phạm vi tỉnh Phú Thọ, nơi lưu truyền hình thức thờ phụng Hùng Vương . - Bước đầu, tập hợp một cách có hệ thống những dữ liệu cụ thể do cộng đồng cung cấp, để đánh giá thực trạng hiện tồn của cơ sở vật chất cũng như sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng - lễ hội liên quan trực tiếp đến Hùng Vương; từ đó, có kế hoạch tiếp tục triển khai hoạt động sưu tầm, bảo tồn, khai thác giá trị di sản văn hóa tín ngưỡng thờ Hùng Vương (như đã tiến hành ở những cấp độ và mức độ khác nhau từ nhiều năm trước đây).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC