Báo cáo triển vọng thị trường 2016

Tăng trưởng GDP: Mặc dù trong năm qua kinh tế Việt Nam đã phải đối mặt với nhiều thách thức từ trong và ngoài nước, nhưng Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP ấn tượng 6,68%, mức cao nhất trong vòng 8 năm qua, với khu vực công nghiệp và xây dựng là khu vực dẫn dắt nền kinh tế. Chúng tôi dự báo GDP 2016 tăng trưởng ở mức 6,7%.  FDI: Tổng vốn FDI cấp mới và tăng thêm trong cả năm 2015 đạt 22,76 tỷ USD, tăng 12,5% so với năm 2014; giải ngân vốn FDI đạt 14,5 tỷ USD, tăng 17,4%. Lượng vốn FDI dự báo sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2016.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC