Báo cáo Ứng dụng công nghệ ozone xử lý nước thải sản xuất giấy và bột giấy

1. Giới thiệu về công ty Goshu Kohsan (Việt Nam) 2. Ứng dụng của Ozone cho xử lý nước thải 3. Giới thiệu về máy Ozone của Mitsubishi 4. Mô hình thử nghiệm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC