Báo cáo Ứng dụng phần mềm Pronet vào bình sai lưới khống chế mặt bằng, đo vẽ chi tiết các khu chức năng trường Đại học Nông Lâm Huế

Bản đồ là một bản vẽ biểu thị khái quát, thu nhỏ bề mặt trái đất hoặc bề mặt của một thiên thể khác trên một mặt phẳng theo một quy luật toán học nhất định. Để xây dựng bản đồ một cách nhanh chóng, chính xác thì giải pháp hữu hiệu nhất hiện nay là ứng dụng công nghệ thông tin.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC