Báo cáo Về vệ sinh an toàn thực phẩm

Tất cả mọi thức ăn, nước uống dưới dạng tươi sống, tự nhiên ban đầu không qua chế biến hoặc đã qua chế biến mà con người dùng để ăn, uống nhằm cung cấp các chất dinh dưỡng cho cơ thể để duy tri sự sống.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC