Báo cáo Về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm hóa học bằng tiếng anh

Những chỉ thị và nghị quyết của Đảng và Chính phủ đã chỉ rõ nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt nam theo hướng hội nhập quốc tế. Việc phổ cập và nâng cao trình độ tiếng Anh, đặc biệt là khả năng sử dụng tiếng Anh trong Hóa học cho học sinh, sinh viên và giáo viên, đã trở thành một nhu cầu cấp bách. Tuy nhiên, đối với nền giáo dục Việt Nam đây vẫn còn là vấn đề rất mới và còn rất hạn chế. Đội ngũ giáo viên hóa THPT có thể đảm đương được nhiệm vụ giảng dạy bộ môn Hóa học nhưng hầu hết không có khả năng giảng dạy cho học sinh chương trình hóa phổ thông bằng tiếng Anh.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC