Báo cáo Về xây dựng và triển khai chương trình đào tạo cử nhân sư phạm toán bằng tiếng anh

Lịch sử phát triển 5 22 January 2015  Khoa Toán trước đây (nay là khoa Toán - Tin) được thành lập năm 1951, từ tổ Toán chỉ có 3 cán bộ đến 120 cán bộ trong một thời gian dài và nay là 74 cán bộ. Trải qua 64 năm, khoa Toán – Tin đã không ngừng trưởng thành và phát triển, luôn xứng đáng là một khoa đầu đàn của trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Hà Nội.  Trong 64 năm, Khoa đã có 17 Nhà giáo nhân dân và Nhà giáo ưu tú; 36 Giáo sư và Phó giáo sư; hơn 130 Tiến sĩ khoa học và Tiến sĩ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC