Báo cáo Xây dựng tài chính hợp nhất cho công ty cổ phần khu công nghiệp Tân Tạo

Báo cáo tài chính là một hệ thống thông tin được xử lý bởi hệ thống kế toán tài chính, nhằm cung cấp những thông tin tài chính có ích cho các đối tượng sử dụng để đưa ra các quyết định kinh tế. Hệ thống báo cáo tài chính có các đặc điểm cơ bản sau: - Chỉ cung cấp những thông tin tài chính có tính chất tổng quát được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ. - Mang tính chất pháp lệnh. - Việc trình bày báo cáo tài chính phảiphù hợp với môitrường kinh doanh và pháp lý đồng thời phải tuân thủ các thônglệ, chuẩn mực quốc tế về kế toán. Qua đó, có thể nói, bản chất của báo cáotài chính là phản ánh sự kết hợp của những sự kiện xảy ratrong quá khứ vớinhững nguyên tắc kế toán đã được thừa nhận và những đánh giá cá nhân của kế toán viên, nhằm chủ yếu là cung cấp thông tin tài chính hữu ích cho các đối tượng sử dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC