Báo cáo xúc tác trong lọc hóa dầu - Quá trình xử lý cặn bằng Hydro: Sự phát triển mới của xúc tác trong quá trình tách kim loại bằng Hydro

Chất xúc tác HDM được thiết kế với mục tiêu tối đa hóa tách kim loại và có khả năng để kim loại lắng đọng vào bên trong lỗ xốp chất xúc tác.  Các phân tử kim loại nên được lắng đọng đều bên trong lỗ xốp chất xúc tác. Tuy nhiên, do khuếch tán hạn chế và bề mặt hoạt động bên trong, kim loại có thể lắng đọng đậm đặc hơn tại phần đầu của lỗ xốp chất xúc tác, do đó giảm tuổi thọ chất xúc tác.  Tăng đường kính lỗ xốp chất xúc tác sẽ làm giảm khả năng chống lại khuếch tán và làm tăng độ thấm của kim loại vào lỗ xốp chất xúc tác

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC