Bất đối xứng thông tin trên thị trường giao dịch việc làm

Giải quyết việc làm là một trong những mối quan tâm hàng đầu của mỗi quốc gia hiện nay, đặc biệt là những quốc gia đang phát triển có lực lượng lao động lớn nhưViệt Nam. Chiến lược phát triển kinh tếxã hội giai đoạn 2001 – 2010 nêu rõ: “Giải quyết việc làm là yếu tốquyết định đểphát huy nhân tốcon người, ổn định và phát triển kinh tế, làm lành mạnh xã hội đáp ứng nguyện vọng chính đáng và yêu cầu bức xúc của nhân dân”. Thế nhưng việc đảm bảo thịtrường này hoạt động hiệu quảgặp rất nhiều khó khăn do vấp phải hiện tượng bất đối xứng thông tin giữa các chủthểtrong thịtrường. Đây là thực trạng phổbiến và nan giải không chỉ ởthịtrường giao dịch việc làm mà còn diễn ra ởcác thịtrường khác, nhưng chính hậu quảcủa nó lên thịtrường giao dịch việc làm lại làm cho các thịtrường khác không thểhoạt động được vì thiếu đầu vào lao động và đầu ra thu nhập đểmua hàng hóa. Do đó, em chọn đềtài “Bất đối xứng thông tin trong thịtrường giao dịch việc làm” đểnhìn nhận thực trạng này.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC