Bí quyết chăm sóc khách hàng chất lượng cao

Bằng cách tăng cường dịch vụchăm sóc khách hàng, bạn có thểcạnh tranh với các công ty lớn hơn cho dù họcó sản phẩm đa dạng, chào giá thấp hơn và sử dụng các hình thức khuyến mãi khác mà bạn không có khảnăng làm nhưhọ. Song cũng có nhiều doanh nghiệp nhỏlàm không tốt công việc chăm sóc khách hàng. Tại sao vậy? Hiểu biết kém là một lý do và thực tếcũng không có nhiều ví dụvề dịch vụchăm sóc khách hàng tốt đểlàm mẫu cho công ty của bạn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC