Biện pháp quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở các trường trung học cơ sở quận Ngũ Hành Sơn - Thành phố Đà Nẵng

Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó, quan trọng hàng đầu là phát triển nguồn lực con người. Đảng ta đã khẳng định: Con người là mục tiêu, là động lực của sự phát triển. Để đáp ứng được yêu cầu về nguồn lực con người trong thời kỳ CNH-HĐH thì giáo dục toàn diện được xem là một mục tiêu quan trọng nhằm tạo ra những con người “vừa hồng, vừa chuyên” để phục vụ theo yêu cầu của xã hội. Ở các trường phổ thông nói chung và THCS nói riêng, HĐGDNGLL là một trong những hoạt động đặc trưng, là nơi thể nghiệm, vận dụng và củng cố tri thức trên lớp, là cơ hội để học sinh tự bộc lộ nhân cách và tự khẳng định vị trí của mình. Đối với học sinh THCS quận Ngũ Hành Sơn, một quận thuộc vùng ven thành phố Đà Nẵng phần lớn các em còn rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin, ngại hoạt động, hạn chế về giao tiếp, thiếu kỹ năng sống và cách ứng xử với mọi người. Vì vậy, HĐGDNGLL lại càng trở nên cần thiết đối với các em hơn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC