Biện pháp tăng lợi nhuận tại công ty Trách nhiệm hũu hạn Sắc Màu

Hiện nay nền kinh tế nước ta đang vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Trong bối cảnh đó nhiều loại hình tổ chức kinh doanh, thuộc các thành phần kinh tế ra đời và cùng hoạt động trên thị trường, chính vì thế mà cạnh tranh trong kinh doanh ngày càng quyết liệt. Sau khi Việt Nam chính thức trở thành một thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO), nền kinh tế nước ta đã có khá nhiều sự thay đổi lớn. Đó chính là sự cạnh tranh gay gắt trong nền kinh tế, không phải chỉ là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước mà còn là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài. Nhận thấy rõ được điều này, nhà nước ta cũng đang dần hoàn thiện hành lang pháp lý để tạo ra sân chơi bình đẳng cho các doanh nghiệp hoạt động. Điều này cũng tạo động lực cho các doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả. Để tồn tại và phát triển được trên thị trường Việt Nam hiện nay thì các doanh nghiệp phải luôn luôn thay đổi phù hợp với xu thế của thị trường, nắm bắt sự biến đổi của thị trường. Xu hướng quốc tế hoá nền kinh tế đã thúc đẩy sản xuất tăng trưởng mạnh mẽ, làm cho lực lượng sản xuất phát triển. Xu hướng này đã lôi kéo tất cả các doanh nghiệp dù muốn hay không cũng phải từng bước hội nhập vào quỹ đạo của nền kinh tế. Trong quá trình hội nhập các doanh nghiệp phải tối đa hoá lợi nhuận luôn là mục tiêu hàng đầu của bất kỳ doanh nghiệp nào khi thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó đưa ra những quyết định kinh tế tối ưu nhất và đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.Như vậy, tối đa hoá lợi nhuận luôn là vấn đề mang tính chiến lược và có ý nghĩa quan trọng đối với các doang nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Để đánh giá hiệu quả hoạt động của một doanh nghiệp thì lợi nhuận là một trong những chỉ tiêu quan trọng mà chúng ta có thể sử dụng. Lợi nhuận là điều kiện để quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp trên thị trường. Tạo ra lợi nhuận sẽ có ảnh hưởng lớn đến toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp như: khả năng thanh toán, khả năng quay vòng vốn Không những thế, lợi nhuận còn là động lực để các doanh nghiệp sử dụng tối đa các nguồn lực vốn có của mình. Vì vậy, em chọn đề tài: Biện pháp tăng lợi nhuận tại công ty Trách nhiệm hũu hạn Sắc Màu Chuyên đề bao gồm 3 phần chính: Chương I : Lý luận chung về lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Chương II : Thực trạng lợi nhuận tại công ty Trách nhiệm hữu hạn sắc Màu Chương III: Một số biện pháp nhằm tăng lợi nhuận của công ty trách nhiệm hữu hạn Sắc Màu

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC