Biểu đồ nến xuất hiện từ thế kỉ 16 Người Nhật sử dụng pp biểu đồ nến để giao dịch trên thị trường gạo. Người sử dụng hiệu quả nhất là Munehisa Homma (1724 – 1803, Sakata). Những qui tắc trong quân đội Nhật đã trở thành các thuật ngữ gắn liền với biểu đồ nến.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC