Bộ môn: Địa chất môi trường - Chương 3: đất và môi trường

Giới thiệu II. Sự hình thành của đất III. Các chức năng chính của đất IV. Đặc điểm hình thái học của đất V. Độ phì nhiêu (soil fertility) VI. Nước trong đất VII. Phân loại đất VIII. Đặc tính cơ học của đất IX. Cạn kiệt và suy thoái tài nguyên đất X. Sử dụng đất và vấn đề môi trường của đất XI. Ô nhiễm đất XII. Hoang mạc hóa XIII. Khảo sát đất và quy hoạch sử dụng đất

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC