Bộ sách dạy tin học căn bản tất cả các trường trung cấp, cao đẳng, đại học

Giới thiệu • Phát triển bởi công ty Microsoft. • Khởi đầu được phát triển cho hệmáy tính tương thích IBM PC. • Chiếm khoảng 90% thịtrường máy tính cánhân trên toàn thếgiới (2004). ƒ Đặc điểm chính • Hệđiều hành đa tác vụ(Multi-tasking). • Giao diện đồhọa (Graphical User Interface –GUI). • Tích hợp sẵn nhiều chương trình ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC