Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước – Chương trình Chuyên viên – Từ 4-8 đến 7-11-2003

Quản lý hành chính Nhà nước là một lĩnh vực quản lý khá phức tạp cả về nội dung, phạm vi và đối tượng quản lý. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu người quản lý không những được đào tạo về trình độ chuyên môn kỹ thuât mà còn phải nắm vững những kiến thức về công tác quản lý hành chính Nhà nước phù hợp với từng ngạch bậc công chức nhà nước. Để đáp ứng được yêu cầu đó, thời gian vừa qua, tôi đã được Lãnh đạo Cục thuế TP Hà nội cho theo học lớp “Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước – Chương trình Chuyên viên – Từ 4/8 đến 7/11/2003” . Trong thời gian học tập và nghiên cứu, tôi đã nhận được sự giảng dạy, hướng dẫn và giúp đỡ rất tận tình của các thầy cô giáo, nên tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức quan trọng trong lĩnh vực quản lý hành chính Nhà nước, điều đó giúp tôi ngày càng nâng cao được trình độ chuyên môn và năng lực công tác của mình.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC