Bong bóng chứng khoán hình thành và vỡ thế nào

Thị trường chứng khoán vẫn nóng. Nhiều người lo sợ một bong bóng chứng khoán. Vậy bong bóng chứng khoán hình thành và vỡ thế nào? Các nhà kinh tế bàn cãi nhiều và không thống nhất về một mô hình được đa số chấp nhận.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC