Bước đầu nghiên cứu đánh giá chất lượng nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hà Nội

Nước là tài nguyên có ý nghĩa quyết định đối với sự sống và phát triển của xã hội loài người. • Cứ 20 giây lại có một trẻ em tử vong vì các bệnh liên quan đến tình trạng thiếu nước sạch và điều kiện vệ sinh phù hợp (theo Liên hiệp quốc)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC