Các biện pháp hoàn thiện công tác quản lý thuyền viên ở Việt Nam (file ppt)

Chứng chỉ chuyên môn của TV hết hạn Chứng chỉ chuyên môn không phù hợp để vận hành tàu thực tế và không được đóng dấu xác nhận của chính quyền Hàng Hải Không có giấy chứng nhận khám sức khoẻ hoặc đã hết hạn Các sỹ quan chủ chốt trên tàu không đủ năng lực Tiếng Anh để giao tiếp Thuyền viên không biết cách thử và vận hành các trang thiết bị của tàu: GMDSS, máy phân ly nước Nguồn: Hội nghị An toàn Hàng Hải 2009 - Cục đăng kiểm Việt Nam

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC