Các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế xuất nhập khẩu

Thuế là một ngành có vai trò rất quan trọng đối với một quốc gia, đặc biết thuế đóng góp rất lớn vào tổng thu ngân sách nhà nước của quốc gia đó. Thực tế ở Việt Nam cho thấy, nguồn thu ngân sách từ thuế có thể nói là nguồn thu chính (chiếm 90%) trong tổng ngân sách của nhà nước. Vì vậy, việc nghiên cứu và nắm rõ về thuế là một điều tất yếu, từ đó giúp chúng ta có ý thức hơn về lợi ích và nghĩa vụ nộp thuế. Trong thời kì kinh tế hiện nay, với sự kiện trọng đại “ Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của tổ chức thương mại thế giới WTO” thì hoạt động thu thuế của nước ta gặp phải nhiều khó khăn. Song, việc gia nhập này cũng mang lại nhiều lợi ích to lớn cho hoạt động xuất nhập khẩu của nước ta. Song song với vấn đề thu thuế xuất nhập khẩu sau khi gia nhập WTO, nhà nước ta còn nhiều vấn đề liên quan đến việc thu thuế xuất nhập khẩu cần giải quyết như: kê khai gian để trốn thuế Xuất Nhập Khẩu, kê khai giá mặt hàng thấp hơn để nộp thuế thấp hơn, khó khăn trong thu thuế xuất nhập từ các vụ kiện quốc tế… Đó là lý do mà nhóm chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả quản lý thu thuế Xuất Nhập Khẩu ở nước ta”. Nhóm mong rằng với những kiến thức mà nhóm đã nghiên cứu cùng với sự hổ trợ của cô và các bạn. Nhóm đã tổng hợp được một số kiến thức về thực trạng thu thuế Xuất Nhập Khẩu và đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý thuế ở nước ta. Nhóm đã nhận được sự đóng góp ý kiến của cô cùng các bạn và cố gắng hoàn thiện kiến thức hơn để hoàn thành đề tài này. Nhóm mong rằng nhóm đã cung cấp được cho các bạn một lượng kiến thức khà bổ ích về hoạt động và hiệu quả quản lý thu thuế ờ nước ta. Trong quá trình nghien cứu nhóm không thể tránh được những thiếu xót, mong cô cùng các bạn thông cảm.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC