Các câu hỏi ôn tập môn Quản trị mạng

Liệt kê theo thứ tự 7 lớp của mô hình OSI 2. Liệt kê theo thứ tự 3 lớp của mô hình Internet 3. Diễn giải khác biệt chủ yếu giữa TCP và UDP 4. Vẽ hình minh họa BUS topology 5. Vẽ hình minh họa nguyên lý RING topology 6. Vẽ hình minh họa nguyên lý STAR topology 7. Vẽ sơ đồ vật lý STAR topology 8. Trình bày công dụng của MAC / physical address 9. Trình bày khác biệt cơ bản giữa hub và switch 10. Trình bày khác biệt cơ bản giữa cáp UTP và cáp STP 11. Vẽ sơ đồ bấm cáp thẳng. Đánh dấu các tiếp điểm truyền tín hiệu 12. Vẽ sơ đồ bấm cáp chéo. Đánh dấu các tiếp điểm truyền tín hiệu 13. Phải dùng cáp thẳng hay cáp chéo trong các trường hợp sau: a. Để nối 2 máy tính. b. Để nối máy tính và switch. c. Để nối 2 switch. d. Để nối máy tính và modem ADSL.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC