Các chuyên gia quản trị cho rằng chữa lại sản phẩm là một việc làm quá muộn thay vào đó hãy cải tiến quá trình làm ra chúng

Chúng ta đang sống trong một thê giới đầy rẫy những biến động .sự cạnh tranh gay gắt trên quy mô toàn cầu đã tạo ra những thách thức mới trong kinh doanh trở thành sự sống của doanh nghiệp .trong đó chất lượng hàng hóa giữ vai trò quan trọng để nâng cao vị thế cạnh tranh.joseph M.Jura chuyên gia chất lượng nổi tiếng đã nhận đinh:”thế kỉ 21 sắp tới sẽ là thế kỉ của chất lượng.” Hiện nay xu thế chung của thế giới là tăng nhanh quá trình toàn cầu hóa và khu vực hóa .trong xu thế chung đó ,nền kinh tế nước ta cũng ngày càng tham gia một cách tích cực vào các quá trình trên .chính trong điều kiện này chúng ta càng phải quan tâm đến việc học hỏi các phương pháp quản lý tiền tiến và vận dụng một cách sáng tạo vào điều kiện ,hoàn cảnh cụ thể để đưa nền kinh tế nước ta phát triển nhanh ,bắt kịp với sự phát triển chung của thế giới Một trong những lý do lớn nhất khiến hang hóa Việt nam bị nước ngoài lấn át trên thị tường là do chất lượng hàng hóa của chúng ta còn thấp .sức ép này sẽ còn tăng lên trước khu vực mậu dịch tụ do của các nước đông nam á.vì vậy việc nâng cao chất lượng hàng hóa là một nhu cầu cấp bách và đó thực sụ là một bài toán nan giải đối với các doanh nghiệp hiện nay Kinh nghiệm của Nhật bản và các nước công nghiêp mới ở châu á đã chứng tỏ điều đó.sau chiến tranh thê giới thứ2 ,nền kinh tế của nhật bị kiệt quệ .song chỉ 2 ba thập niên sau nước nhật trở thành một trong những cường quốc kinh tế.một trong các bí quết thành công đó là việc tiếp thu áp dụng sáng tạo quản trị chất lượng .những năm 60 hàng hóa sản xuất tại nhật được coi là rẻ và xấu.đã có nhiều phương pháp quản lí du nhập vào nhật nhưng chỉ có quản trị chất lượng là bám rễ chắc và ấp dụng rộng rãi hơn cả.những tư tưởng về quản trị chất lượng của w.a deming và JMJura đã được truyền bá rộng rã cùng với những nỗ lực nghiên cứu và truyền bá trong quản trị chất lượng của các nhà khoa học trong lien hiệp các nhà khoa học và kĩ sư Nhật ,đã tạo nên một phong trào cải tiến chất lượng ở nhật.từ những lần cải tiến chất lượng hiệu quả ở các nước phát triển nên các chuyên gia quản trị chất lượng cho rằng : “chữa lại sản phẩm là một việc làm quá cũ, thay vào đó hãy cải tiến quá trình làm ra chúng”.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC