Các dịch vụ thanh toán trực tuyến phổ biến quốc tế

Thương mại điện tử (TMĐT) – electronic commerce hay e – commerce không còn xa lạ đới với người Việt. Được biết đến nhiều từ năm 2006 -2007 và thực sự khởi sắc từ năm 2008, thương mại điện tử từ năm 2008 đến nay đã phát triển vượt bậc và góp ph ần đáng kể trong việc hiện đại hóa xã hội Việt Nam. Một trong những nhân tố góp phần làm bùng nổ thương mại điện tử ở Việt Nam đặc biệt là các hình thức thanh toán trực tuyến (TTTT) ở Việt Nam đó là sự phát triển của mạng Internet giúp kết nối Việt Nam ra toàn thế giới. Theo số liệu thống kê của cục TMĐT và CNTT B ộ Công Thương: - Số ng ười sử dụng Internet trong năm 2008 chiếm tới 25% dân số và con số này s ẽ còn tăng lên trong tương lai, Việt Nam đang có những thuận lợi lớn trong việc phát triển TMĐT trong đó có TTTT. - Tỷ lệ thanh toán bằng tiền mặt trong tổng phương ti ện thanh toán giảm xuống còn 14 % (năm 2007 là 18%). - Số l ượng website TMĐT cung cấp dịch vụ TTTT có sự phát triển nhảy vọt. Nếu năm 2007 chỉ có một vài website TMĐT cung cấp dịch vụ này thì năm 2008 đã có trên 50 website của các doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như ngân hàng, hàng không, du l ịch, siêu thị bán hàng t ổng hợp triển khai thành công việc cung cấp dịch vụ TTTT cho khách hàng. Doanh thu mà doanh nghiệp thu được từ TMĐT cũng có chiều tích cực: 35,6% doanh nghiệp có doanh thu từ TMĐT chiếm dưới 5% trong tổng doanh thu, trong đó là có tới 38,07% doanh nghiệp có doanh thu từ TMĐT chiếm trên 15% trong tổng doanh thu của mình (số liệu năm 2008).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC