Các dòng thực phẩm chức năng ở Việt Nam và thực phẩm chức năng sinh năng lượng

Tảo Mặt Trời Spirulina Gold Plus Nguồn gốc: Eathrise Nutrition LLC, Hoa Kỳ, Phân phối công ty Ecopath Việt Nam Thành phần: Tảo Spirulina, kẽm, vitamin C.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC