Các giải pháp đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm gỗ Việt Nam tại thị trường Hoa Kỳ (Mỹ) giai đoạn 2007 – 2015

Ngành công nghiệp chếbiến gỗmặc dù đã đạt được những thành tựu bước đầu đó là sựtăng trưởng vượt bậc, từ10% năm 2001 lên 82% năm 2004 nhưng tốc độtăng trưởng này đang có xu hướng giảm nhanh còn 42% năm 2005 và năm 2006 chỉ đạt 25%. Điều này cho thấy ngành công nghiệp chếbiến gỗmặc dù tăng trưởng nhanh so với các ngành khác nhưng cũng hé mởra sựthiếu bền vững trong giai đoạn tới. Trước tình hình đó, việc xác định những điểm mạnh-điểm yếu cũng nhưnhững cơhội và thách thức mà các doanh nghiệp phải đối đầu là một trong những nhiệm vụ bức thiết nhất hiện nay nhằm đưa ngành công nghiệp chếbiến gỗhướng đến sựtăng trưởng bền vững trong tương lai.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC