Các giải pháp giảm thiểu chi phí năng lượng cho hệ thống điều hoà không khí trong công trình

Ngày nay việc tiết kiệm năng lượng trong mọi mặt của đời sống xã hội đang trở thành vấn đề sống còn của mọi quốc gia trên thế giới. Trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, việc tiết kiệm năng lượng phải được đặt ra trên toàn bộ các khâu của quá trình xây dựng công trình, từ thi ết kế quy hoạch-kiến trúc đến lắp đặt trang thiết bị và sử dụng công trình. Trong báo cáo này chúng tôi xin nêu ra các giải pháp tiết kiệm năng lượng đối với công trình xây dựng dân dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC