Các giải pháp nâng cao hiệu qủa huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang

Vốn luôn là một trong những yếu tố đầu vào cơ bản của quá trình hoạt động kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Chúng ta cần khẳng định rằng không thể thực hiện được các mục tiêu kinh tế xã hội nói chung của Nhà nước, cũng như các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng nếu như không có vốn. Đối với các NHTM với tư cách là một doanh nghiệp, một chế tài trung gian hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ thì vốn lại có một vai trò hết sức quan trọng. NHTM là đơn vị chủ yếu cung cấp vốn thu lãi. Nhưng để cung cấp đủ vốn đáp ứng nhu cầu thị trường, ngân hàng sẽ phải huy động vốn từ bên ngoài. Vì vậy, các NHTM rất chú trọng đến vấn đề huy động vốn đáp ứng đầy đủ nhu cầu kinh doanh của mình. Có thể nói hoạt động huy động các nguồn khác nhau trong xã hội là lẽ sống quan trọng nhất của các NHTM. Tại Việt Nam việc huy động vốn (khai thác lượng tiền tạm thời nhàn rỗi trong công chúng, hộ gia đình, của các TCKT-XH hay các TCTD khác) của NHTM còn nhiều bất hợp lý. Điều này dẫn tới chi phí vốn cao, quy mô không ổn định, việc tài trợ cho các danh mục tài sản không còn phù hợp với quy mô, kết cấu từ đó làm hạn chế khả năng sinh lời, buộc ngân hàng phải đối mặt với các loại rủi ro.v.v. Do đó, việc tăng cường huy động vốn từ bên ngoài với chi phí hợp lý và sự ổn định cao là yêu cầu ngày càng trở nên cấp thiết và quan trọng. Để tăng cường huy động vốn ta cần nghiên cứu các hình thức huy động, các tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác huy động vốn như quy mô, cơ cấu nguồn huy động đủ lớn để tài trợ cho các danh mục tài sản và không ngừng tăng trưởng ổn định; nguồn vốn có chi phí hợp lý; huy động vốn phù hợp với sử dụng vốn về mặt kỳ hạn; quản lý tốt các loại rủi ro liên quan đến hoạt động huy động vốn. Cũng như phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới công tác huy động vốn. Trong những năm gần đây, NH đã thực hiện đổi mới sâu sắc cả hệ thống tổ chức và hoạt động. Sự đổi mới này đã tạo nên một sắc thái mới trong hoạt động kinh doanh tiền tệ ở nước ta. Hệ thống Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn(NHNo& PTNT) nói chung và chi nhánh NHNo &PTNT Huyện Hiệp Hoà nói riêng thông qua những hoạt động của mình đã không ngừng mở rộng quan hệ tín dụng với các thành phần kinh tế. Làm thế nào để huy động được vốn, cấp tín dụng kịp thời có hiệu quả đáp ứng cho sự nghiệp CNH - HĐH đất nước, phát triển kinh tế địa phương, đây đang là vấn đề đang được NH quan tâm. Qua thời gian thực tập tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hiệp Hoà , em đã nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động huy động vốn đối với sự tồn tại và phát triển của ngân hàng. Chính vì vậy em chọn đề tài:” Các giải pháp nâng cao hiệu qủa huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Huyện Hiệp Hoà Tỉnh Bắc Giang” Đề tài em thực hiện kết cấu gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về Nguồn vốn và Huy động vốn trong ngân hàng thương mại ChươngII:Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNN0&PTNT Huyện Hiệp Hoà - Bắc Giang ChươngIII:Một số giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNNo&PTNT Hiệp Hoà - Bắc Giang.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC