Các giải pháp nhằm hạn chế thiệt hại khi hàng hóa Việt Nam bị kiện bán phá giá

Sự kiện gia nhập WTO là kết quả của những nỗ lực của Chính phủ cũng như các thành phần kinh tế Việt Nam hướng tới các vùng thị trường tiềm năng rộng lớn. Tuy nhiên bên cạnh triển vọng mở rộng thị trường, tăng nhanh kim ngạch xuất nhập khẩu và cơ hội đầu tư phát triển của các doanh nghiệp tại thị trường bạn, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam cũng gặp không ít khó khăn từ các rào cản phi thuế quan mà các vụ kiện bán phá giá là điển hình. Khi bước vào sân chơi chung trên thị trường khu vực hoặc quốc tế rộng lớn, đương nhiên doanh nghiệp Việt Nam phải đối diện với các vụ kiện chống bán phá giá cho dù là nguyên đơn hay bị đơn trong cạnh tranh quốc tế. Dù không còn là vấn đề mới mẻ, song vẫn còn nhiều tồn tại trong nhận thức và kinh nghiệm thực tế của các doanh nghiệp về bán phá giá và chống bán phá giá trong thương mại quốc tế. Hơn thập niên qua chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ việc chống bán phá giá mà doanh nghiệp Việt Nam là bị đơn. Có những vụ việc tạo nên làm sóng lo ngại cho sự phát triển của một khu vực kinh tế với nhiều ngành nghề có liên quan. Từ những vụ việc trên, chúng ta đã kịp nhận thức rằng, nếu không được quan tâm đúng mức và có các giải pháp phù hợp thì hậu quả của các vụ kiện chống bán phá giá đối với Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc gây khó khăn cho thâm nhập các thị trường mới mà còn ảnh hưởng lớn tới vị trí, uy tín và hiệu quả nền sản xuất nội địa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC