Các giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho Ngân hàng liên doanh Lào - Việt, chi nhánh Hà Nội

Thế giới kinh doanh khắc nghiệt của con người không nằm ngoài quy luật, bất kỳ thành viên nào trên thế giới cũng phải luôn đấu tranh để sinh tồn, mà trong kinh doanh chúng ta gọi là “cạnh tranh”. Trong kinh tế thị trường, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng ngày càng quyết liệt. Việt Nam trong thời kỳ mở cửa, hội nhập, sự xuất hiện ngày càng tăng của các ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng liên doanh càng làm cho môi trường cạnh tranh của nền kinh tế nói chung và trong ngành ngân hàng nói riêng trở nên sôi động và rất khó nắm bắt. Chỉ cần một sự sơ xuất nhỏ trong kinh doanh là lập tức một ngân hàng có thể bị sụp đổ ngay tức khắc. Do vậy, nắm bắt và vận dụng được nguyên lý cạnh tranh vào hoạt động của ngân hàng mình như thế nào để có thể tồn tại và phát triển được là một vấn đề hết sức khó khăn, đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách khoa học. Trong thời gian thực tập tại Ngân hàng liên doanh Lào-Việt chi nhánh Hà Nội, em nhận thấy ngân hàng có những lợi thế cạnh tranh nhất định trong hoạt động kinh doanh nhưng một số hạn chế hạn chế nghiêm trọng đã giảm khả năng cạnh tranh của ngân hàng. Xuất phát từ những nhu cầu thực tế của ngân hàng, sau một thời gian nghiên cứu và thực tập, được sự giúp đỡ của Thạc sỹ Lê Hương Lan và các cán bộ Chi nhánh LVB, em xin chọn đề tài cho Chuyên đề tốt nghiệp của mình là: “Các giải pháp nhằm tăng khả năng cạnh tranh cho Ngân hàng liên doanh Lào-Việt, chi nhánh Hà Nội”. Nội dung của đề tài gồm 3 chương như sau: Chương I: Khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại. Chương II: Thực trạng khả năng cạnh tranh của Chi nhánh LVB Hà Nội. Chương III: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh cho Chi nhánh LVB Hà Nội.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC